Đăng bài viết kèm link lên Facebook

0
1293

B. Sử dụng bằng điện thoại

B1: Vào website của mình, tìm kiếm đến sản phẩm cần đăng. Ví dụ: dau dua

  • B2: Chọn sản sản phẩm rồi Copy link bài viết sau đó Paste vào bài viết trên Fanpage

 

  • B3: Sau khi copy link bàng cách dán vào bài viết

B4: Tìm bài viết trên http://blog.lamha.com.vn (hoặc các nguồn như facebook, google,…)

  • B5: Lưu toàn bộ hình ảnh trên bài viết trước sau đó lưu nội dung
  • Chọn và lưu nội dung bài viết
  • B6: Copy nội dung vào bài viết trước link đã copy từ trước
  • B7: Chọn hình ảnh hoặc tạo trình chiếu
  • B8: Thêm biểu tượng cho bắt mắt hoắc xếp lại nội dung bằng cách truy cập vào https://www.emojicopy.com/
  • Sau khi chọn hình va copy ta lại paste vào bài viết, icon này còn lưu trong bộ nhớ tạm nên bạn có thể dễ dang copy lại
  • Chỉnh sửa lại nội dung cho ngắn gọn, phù hợp, thêm địa chỉ liên hệ (Trong bộ nhớ tạm sẽ có tất cả nên lần sau bạn chỉ cần chọn và copy vào thôi)
  • Như vậy là mình đã có một bài viết quảng cáo hoàn chỉnh rồi. Chúc sẽ có nhiều lượt tương tác và bán chạy hàng.