Tag: mùi hương

Tục thắp hương có từ khi nào?

Bát hương chỉ xuất hiện vào thế kỷ 15 Khi khai quật khảo cổ ta thấy loại hình bát hương chỉ xuất hiện vào thế...

MUST READ