Tag: diệt khuẩn

Sự nâng cấp tính năng ức chế và tiêu diệt virus...

Nước rửa tay khô Lam Hà pha trên nền cồn 70 độ nên có đầy đủ khả năng diệt khuẩn, nấm và ức chế...

MUST READ