Tag: bảo quản

KỸ THUẬT BẢO QUẢN ĐỒ CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC

  Lê Cảnh Lam (Viện Khảo cổ học) Trong các hiện vật kim loại, chì thường được sử dụng như một hợp phần của của các hợp...

Báo cáo bảo quản và chụp X quang hiện vật sắt

  I. Số lượng hiện vật bảo quoản Tổng số hện vật: 20, bao gồm các mẩu đinh, miếng sắt, khuyên sắt bị rỉ nặng...

Một số kinh nghiệm về kỹ thuật bảo quản đồ sắt...

Lê Cảnh Lam, Nguyễn Quang Miên Viện Khảo cổ học Những hiện vật kim loại tìm được tại các di tích khảo cổ dưới dạng kim...

MUST READ