Tag: rửa tay khô

Diễn giải về thành phần nước rửa tay khô trung tính...

Những lời giới thiệu về công dụng giúp khách hàng lựa chọn nhanh sản phẩm, còn để khách hàng hiểu về sản...

[VIDEO] WHO hướng dẫn đeo khẩu trang và tháo bỏ đúng...

 Trước khi đeo khẩu trang, bạn cũng phải rửa sạch tay bằng nước rửa tay khô chứa cồn (trên 60%) hoặc xà phòng và...

MUST READ