Hệ thống phân loại chất liệu nguy hại (HMIS)

0
2766

Khi chúng ta đánh giá chất bất kỳ có an toàn hay không thì cần dựa vào chỉ số HMIS rating chứ không thể nói theo nhau mà không có cơ sở. Chẳng hạn khi đánh giá về chất hoạt động bề mặt SLS, bồ hòn (saponin), CAB. Căn cứ vào chỉ số health để đánh giá mức độ nguy hại:

  • 4 là nguy hiểm đến tính mạng.
  • 3 là có thể chấn thương nặng nếu không được can thiệp y tế.
  • 2 chấn thương nhẹ hoặc nhỏ.
  • 1 là kích thích nhẹ và tự lành.
  • 0 là không ảnh hưởng gì.

Đây là hệ thống phân loại chất liệu nguy hại của Mỹ để làm cơ sở đánh giá và in tem nhãn cảnh báo hóa chất trên bao bì, thùng phi để mọi người khi vận chuyển và tiếp xúc đề phòng.

Căn cứ theo chỉ số health này thì SLS và saponin là 2 còn CAPB là 1.

Như vậy mức độ an toàn sức khỏe của CAB là cao hơn so với SLS, bồ hòn,….

Hiện nay, tất cả các các chất này đều được cho phép dùng để làm chất tảy rửa. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro đến sức khỏe thì ta có thể phòng tránh bằng cách đi găng tay, dùng nhanh, dùng ít, tráng kỹ.

Các bạn có thể tìm hiểu về hệ thống HMIS tại đây:

https://en.m.wikipedia.org/…/Hazardous_Materials_Identifica…

  • TÌm hiểu về CAB:

Chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ (CAB)