Quy trình trả lời khiếu nại khách hàng về chất lượng sản phẩm.

0
1378

Để quản lý chất lượng, tránh sai sót trong quá trình sản xuất. Lam Hà xây dựng bộ hồ sơ sản xuất, ghi chép lại toàn bộ quá trình sản xuất của mỗi lô sản phẩm. Dựa trên công thức thành phần đề ra, các khâu cân đong, pha chế, luân chuyển đều có 2 người tham gia, 1 người làm 1 người kiểm tra để không bị nhầm lẫn.

Bước 1:

Khi có khiếu nại của sản phẩm thì công ty đầu tiên sẽ hỏi về date của sản phẩm, và xem lại hồ sơ sản xuất xem có bị sai sót gì không, rồi trả lời khách hàng.

Bước 2:

Nếu khách hàng chưa đồng tình với thì bước thứ hai là công ty thu hồi lại sản phẩm và thực hiện các quy trình kiểm tra so sánh với tiêu chuẩn cơ sở và mẫu chuẩn.

– Kiểm tra về cảm quan nhìn, ngửi.

– Kiểm tra về tỷ trọng

– Kiểm tra sắc ký lớp mỏng.

Sau đó trả lời khách hàng kết quả kiểm tra.

Trong trường hợp đặc biệt cần kiểm nghiệm trung gian đơn vị thứ 3 thì mẫu được gửi cho Trung tâm kiểm nghiệm hoặc phòng thí nghiệm chuyên ngành kiểm nghiêm. Rồi sau đó trả lời khách hàng.

Cuối cùng nếu vẫn chưa thỏa mãn được thì khách hàng có quyền gửi yêu cầu đến cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. Lam Hà sẽ chịu trách nhiệm thi hành theo quy định của pháp luật.