Có cả những người khuyết tật cùng tham gia bán tinh dầu Lam Hà

0
828

Có cả những người khuyết tật cùng tham gia bán tinh dầu Lam Hà mấy năm nay. Các bạn rất cổ gắng và yêu đời. Các bạn thật tuyệt vời!
Tuần này tại hội chợ Thái Bình Tú Anh Phạm đang phụ trách 1 gian hàng

Lam Hà kết nối những trái tim <3