Tag: khuyết tật

Có cả những người khuyết tật cùng tham gia bán tinh...

Có cả những người khuyết tật cùng tham gia bán tinh dầu Lam Hà mấy năm nay. Các bạn rất cổ gắng và yêu...

MUST READ