Phân loại nước cất

0
2156

Độ tinh khiết của nước cất được đặc trưng bởi chỉ số độ dẫn điện. Nước cất được cất 1 lần, 2 lần, 3 lần tùy theo yêu cầu về độ tinh khiết và yêu cầu sử dụng. Khi càng cất nhiều lần thì độ dẫn điện càng giảm.

Độ dẫn <= 0,1 microsimen/cm thì là loại tốt nhất, gọi là nước tinh khiết loại 1 hoặc nước cất 3 lần.

Độ dẫn <=1 thì là nước tinh khiết loại 2 hoặc nước cất 2 lần,

Độ dẫn <=5 thì gọi là nước tinh khiết loại 3 hoặc nước cất 1 lần.

 

Nước cất lần 2:

Nước cất lần 3:

Xem thêm tại:

http://lamha.com.vn/nuoc-cat