Về ngủ chung đúng cách sau khi âm tính covid-19

0
364

Chị em sau khi mắc F0 phải cách ly với chồng thì nhớ chồng lắm. Khi test nhanh thấy âm tính thì chỉ muốn nhanh nhanh được ngủ chung với chồng thôi. Cơ mà chị em lại sợ âm tính test nhanh thì gọi test PCR cho xem giá trị là bao nhiêu để có lây không?

Thương đến thế là cùng!

Người ta bảo rằng chỉ số đó cũng sẽ chẳng nói được là còn lây hay hết lây bởi còn do sức đề khác của đối tác và mức độ hít, xâm nhập, mức độ phòng bị xịt họng, súc miệng của đồi tác. Mức độ thông thoáng, hướng luồng gió thổi.

Vậy nên nếu muốn nhanh ngủ chung hơn trước 5 ngày sau khi test nhanh thì xin bật quạt để chồng nằm đầu gió, xịt họng, súc miệng, không hôn môi nhé.

Khoa học họ nghiên cứu rồi, sau khi test nhanh âm tính 5 ngày thì test PCR mới không phát hiện ra. Còn trước khi mắc thì PCR sẽ phát hiện ra trước 1 ngày so với test nhanh.