Tag: test nhanh

Về ngủ chung đúng cách sau khi âm tính covid-19

Chị em sau khi mắc F0 phải cách ly với chồng thì nhớ chồng lắm. Khi test nhanh thấy âm tính thì chỉ muốn...

MUST READ