Thêm biểu tượng đặc biệt, icon vào bài viết

0
1387

Đầu tiên bạn vào kho biểu tượng
https://www.emojicopy.com/

  • Chọn 1 hoặc nhiều biểu tượng copy và dán vào bài viết

  • Copy vào bài viết bằng cách (Ctrl + V) trên máy tính hoặc Giữ lâu trỏ rồi Paste trên điện thoại

Chú ý: Chỉ để tối đa 5 biểu tượng vào bài viết tránh gây loãng nội dung chính