[VIDEO] Sử dụng xịt côn trùng Làm Hà để diệt kiến

0
1139

Sử dụng xịt côn trùng Làm Hà để diệt kiến, sau 3-5 phút kiến sẽ chết hết.

https://www.facebook.com/lamhadanang/videos/271679890166700/