[VIDEO] Thí nghiệm xịt tinh dầu lên chuột và cho chạy vòng tròn cuốn sợi chỉ

0
1287

Dưới đây là Video Thí nghiệm xịt tinh dầu lên chuột và cho chạy vòng tròn cuốn sợi chỉ để đánh giá tác động làm tăng hay giảm vận động vủa chuột.
Số 1: Màu hồng bên trái, là chú chuột bình thường.
Số 2: Mày xanh ở giữa, là chú chuột sau khi xịt tinh dầu xịt phòng oải hương.
Số 3: Là chú chuột được xịt tinh dầu chúc ngủ ngon