Tag: thí nghiệm

[VIDEO] Thí nghiệm xịt tinh dầu lên chuột và cho chạy...

Dưới đây là Video Thí nghiệm xịt tinh dầu lên chuột và cho chạy vòng tròn cuốn sợi chỉ để đánh giá tác động...

MUST READ