Phân biệt tinh dầu tràm gió và tràm trà

0
1228

Cả 2 loại tinh dầu đều có tính chất diệt khuẩn nhưng mức độ an toàn (khoảng cách giữa liều dùng hiệu quả và liều dùng quá liều) khác nhau.

Tràm gió an toàn hơn theo đường uống, tràm trà an toàn hơn theo đường bôi ngoài da hay tiêm. Do vậy tràm trà hay dùng để làm mỹ phẩm bôi ngoài da còn tràm gió hay dùng cho đường uống làm thuốc.

Huế là một địa phương trồng tràm gió nên khi gọi tràm Huế thì ngầm hiểu là tràm gió trồng tại Huế nếu không có chú thích gì thêm.

Tràm gió – Huế

Cũng tương tự, Úc là nước trồng nhiều tràm trà. Nếu gọi tên đầy đủ thì là tràm trà trồng tại Úc. Còn gọi tắt là tràm Úc. Tên tiếng anh cũng khác nhau. Tea tree là tràm trà. Cajeput là tràm gió.

Tràm trà – Úc

2 căy tràm gió và tràm trà là 2 giống thực vật khác nhau. Mặc dù trong 2 giống đều chứa 1,8 cineol và terpinel -4ol nhưng cho thành phần tinh dầu có tỷ lệ chất chính khác nhau. Tràm gió cho chất chính là 1,8 cineon, tràm trà cho chất chính là terpinen -4ol.Xem thêm về tràm Úc: https://lamha.com.vn/tinh-dau-tram-tra-uc.html