Lý 10 thương tinh dầu Lam Hà

0
568
Một yêu tinh dầu chống côn trùng
Hai yêu rửa bát sạch ngay thơm lừng
Ba yêu cho bé sả chanh lau nhà
Bốn yêu tóc gội hương hoa
Năm yêu da tắm ngâm bồn trà xanh
Sáu yêu nhà ngát hương hoa xịt phòng
Bảy yêu nước giặt oải hương
Tám yêu xịt tóc mọc tơ nhanh dài
Chín yêu Byemos đuổi loài muỗi đi
Mười yêu khuếch tán oải hương bốn mùa.