Tư liệu các mảnh khuôn đúc Trống Đồng tại Luy Lâu – Bắc Ninh

0
1060

Các nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm gần đây mới chỉ nghiên cứu hiện vật như trống đồng. Các giả thuyết nghiên cứu mới chỉ tập trung vào quy trình cách đúc trống. Sao cho giống với trống gốc nhất có thể.  Khuôn đúc là yếu tố kỹ thuật quyết định tới việc đúc trống lại chưa được nghiên cứu. Sau đây là một trích dẫn tư liệu khuôn đúc Trống đồng tại Luy Lâu – Bắc Ninh

Tổng quan về nghiên cứu kỹ thuật đúc trống đồng

Gần đây các nhà khảo cổ học đã có những phát hiện về mảnh khuôn đúc trống đồng tại thành Luy Lâu (Bắc Ninh).

Giúp cho việc nghiên cứu kỹ thuật đúc trống đồng được tốt hơn. Việc phát hiện nhiều mảnh khuôn đúc. Giúp các nhà khảo cổ học có cơ hội có thể nghiên cứu kỹ thuật đúc trống. Từ bản thân khuôn đúc trống đồng cổ. Các yếu tố liên quan trực tiếp tới khuôn đúc như độ dày mỏng của khuôn đúc, thành phần các chất (đất, chất pha trộn…) trong khuôn đúc, độ nung khuôn…

Những mảnh khuôn đúc trống đồng phát hiện tại Luy Lâu (Bắc Ninh)

Sưu tập mảnh khuôn đúc Luy Lâu đã được công bố tư liệu và có những luận giải về chất liệu, cách thức tạo hoa văn, quy trình đúc, niên đại và phân nhóm trống đúc từ bộ khuôn… (Trương Đắc Chiến 2020).

Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp những nghiên cứu khảo cổ học kết hợp với sử dụng các phương pháp phân tích của khoa học tự nhiên về các mảnh khuôn đúc trống đồng phát hiện tại Luy Lâu và đối sánh với khuôn đúc trống hiện đại.

Link file doc tại đây: TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU CÁC MẢNH KHUÔN ĐÚC TRỐNG ĐỒNG PHÁT HIỆN TẠI LUY LÂU (BẮC NINH).doc