Mọc tóc từ 3-5cm sau 2 tuần với tinh dầu nuôi dưỡng tóc Lam Hà

0
894

Nguồn: Huỳnh Nhã Uyên
https://www.facebook.com/huynhnha.uyen/videos/1214674892027117/

Link sản phẩm: http://lamha.com.vn/chai-xit-tinh-dau-nuoi-duong-toc-100ml.html