Mô tả sinh thái hoạt động của véc tơ sốt xuất huyết và đề xuất phương pháp xử lý

0
1951

MÔ TẢ SINH THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA VÉC TƠ SỐT XUẤT HUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Mặc dù việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết đã được đầu tư các nguồn lực từ nhiều năm nay nhưng tình hình sốt xuất huyết ở một số địa phương chưa có chiều hướng giảm, một trong những khó khăn hiện nay tại Việt Nam nói chung, khu vực Phía Nam nói riêng là vấn đề sử dụng hóa chất đạt hiệu quả chưa cao trong phòng chống véc tơ sốt xuất huyết, vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài nhằm: “Mô tả đặc điểm sinh thái hoạt động của loài muỗi Aedes aegypti và loài Aedes albopictus”. Từ đó đề xuất biện pháp sử dụng hóa chất phòng chống véc tơ đạt hiệu quả.

Đối tượng và phương pháp:

  • Đối tượng nghiên cứu là loài muỗi Aedes aegypti và loài Aedes albopictus.
  • Phương pháp nghiên cứu dọc.

Kết quả: Tỉ lệ véc tơ sốt xuất huyết có tập tính hoạt động và đốt người tập trung trong nhà với tỉ lệ cao trên 90%, tỉ lệ véc tơ sốt xuất huyết hoạt động và đốt người ngoài nhà thấp dưới 10%.

Kết quả trên cung cấp bằng chứng để có thể áp dụng hiệu quả biện pháp phun tồn lưu trong nhà và đề nghị sử dụng biện pháp này, đặc biệt là những nơi thường xuyên có dịch sốt xuất huyết xảy ra.

Bài nghiên cứu chi tiết xin mời bạn tải về tại đây:

http://lamha.com.vn/tai-ve?file=mo-ta-sinh-thai-hoat-dong-cua-vec-to-sot-xuat-huyet.pdf

Lê Thành Đồng, Trần Thị Kim Hoa, Mai Đình Thắng,
Phan Văn Ý, Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Thị Nhung và CS