Tag: x quang

Báo cáo bảo quản và chụp X quang hiện vật sắt

  I. Số lượng hiện vật bảo quoản Tổng số hện vật: 20, bao gồm các mẩu đinh, miếng sắt, khuyên sắt bị rỉ nặng...

MUST READ