Tag: sơn son thếp vàng

NGHIÊN CỨU SƠN SON THẾP VÀNG TRÊN GỖ KẾT CẤU NHÀ...

*Ths. Lê Cảnh Lam, *PGS.TS. Tống Trung Tín. *TS. Hà Văn Cẩn.  *:Viện Khảo cổ học  I. Giới thiệu mẫu Tại hố khai quật năm 2018 ở...

MUST READ