Tag: nước rửa tay

Nước rửa tay sát khuẩn

Trước nhu cầu sát khuẩn tay khô (không có điều kiện để rửa tay ướt) khi đi chơi, làm việc, học tập xa nguồn...

MUST READ