Tag: nước cất 2 lần

Bảo quản thuốc xì gà bằng nước cất 2 lần

Xì gà cần được bảo quản trong tủ chuyên dụng và tạo độ ẩm để giữ trạng thái bù ẩm tự nhiên. Nó giúp...

Tiêu chuẩn nước cất TCVN 4851:1989 dùng cho phân tích phòng...

Tiêu chuẩn nước cất TCVN 4851:1989 dùng cho phân tích phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu và phương pháp...

MUST READ