Tag: lọ thủy tinh

Thế kỷ 15 – cả thế giới đi tìm mùi hương

Qua cả sử liệu và những hiện vật khai quật được cho thấy một loại hình hiện vật có tên là thủy trì (lọ...

MUST READ