Tag: lau sàn robot Nabot

Lau sàn cho robot Nabot khi dùng cho máy lau nhà

Chai lau sàn cho robot Nabot khi dùng cho máy lau nhà mỗi lần pha 10ml với khay nước 200ml thì lau 2 lần...

MUST READ