Tag: hợp kim

Thành phần hợp kim tiền kim loại thời Tây Sơn –...

I. Giới thiệu 1. Mục tiêu. Tiếp nối đề tài nghiên cứu phân tích thành phần hợp kim tiền đồng chính triều thời Lê, nghiên cứu...

MUST READ