Tag: đinh

Những chiếc đinh và suy luận về cổng phụ cửa Nam...

Trong đợt khai quật cổng nam Thành nhà hồ năm 2008 do Viện Khảo cổ học phối hợp với ban QLDT Thành Nhà Hồ...

MUST READ