Tag: dầu nền thực vật

Silicon, dầu nền thực vật trong dầu xả tóc liệu có...

Silicon là chất phủ bóng giúp tóc suôn mượt, có ưu điểm là không tạo môi trường cho nấm phát triển nhưng có nhược...

MUST READ