Tag: chụp x quang

Sử dụng kỹ thuật chụp X – Quang nghiên cứu chiếc...

Sử dụng kỹ thuật chụp X – Quang nghiên cứu chiếc đinh thuyền tàu đắm. *Ths. Lê Cảnh Lam ** Ts. Nguyễn Việt *: Viện Khảo cổ...

MUST READ