Tag: chuông chùa Phổ Quang

Giám định hồng chuông chùa Phổ Quang lưu giữ tại Bảo...

Lê Cảnh Lam. Nguyễn Quang Miên, Lê Hải Đăng*, Huỳnh Đình Quốc Thiện, Trương Thế Liên**, Thượng Tọa Thích Huệ Vinh*** và Trần Kỳ...

MUST READ