Tag: chùa Phúc Nghiêm

Giám định hồng khánh chùa Phúc Nghiêm lưu giữ tại Bảo...

Lê Cảnh Lam. Nguyễn Quang Miên, Lê Hải Đăng*, Huỳnh Đình Quốc Thiện, Trương Thế Liên**, Thượng Tọa Thích Huệ Vinh*** và Trần Kỳ...

MUST READ