Tag: chống nắng

Ưu nhược điểm của oxit kẽm dạng nano và micron dùng...

Vật liệu nano (kích thước hạt cỡ 1-100nm) được ứng dụng đầu tiên cho các ngành công nghiệp và sau đó ứng dụng sang...

MUST READ