Tag: cân tiểu ly

Phát hiện chiếc cân tiểu ly thời Trần tại địa...

Lê Cảnh Lam Hà văn Cẩn Viện Khảo cổ học Trong đợt khai quật lần thứ 2 địa điểm 62-64 Trần Phú, Hà Nội năm 2009 với...

MUST READ