Insight – cái nhìn sâu sắc, ẩn chứa bên trong

0
808

Trong marketing hay gặp từ customer insight để mói đến nhu cầu ẩn kín của khách hàng.

 Trong tiếng Việt ý chỉ cách nói xa xôi ngầm hiểu là “đi gốc trong bụng” hay “ý tứ là”  điều tế nhị, ngại ngùng, khó nói.

Những thứ có thể thấu hiểu được mà không cần nói ra “lòng vả cũng như lòng sung” đó thì được gọi là Insight. Insight là văn hóa và có hiểu về văn hóa mới thấu hiểu được Insight.

Với chai nước rửa vệ sinh Lam Hà dùng đầu nhấn để tạo bọt không chỉ để tiết kiệm mà để chỉ cần dùng 1 tay để rửa. 1 tay còn lại để vén quần áo cho khỏi bị ướt đồ.

Chai rửa vệ sinh tạo bọt để dùng 1 tay chính là Insight đó các bạn ạ.