Tag: yoga

Cách kiểm soát nhịp thở (thiền, yoga) cơ bản

Thở có kiểm soát làm thay đổi những phản ứng thần kinh vô điều kiện của cơ thể, thứ đang kiểm soát các quá...

MUST READ