Tag: tràm gió

So sánh tinh dầu khuynh diệp/ecucalyptol và tinh dầu tràm gió/cajeput...

Cả 2 tinh dầu khuynh diệp và tràm gió có thành phần chủ đạo là 1,8 cineole nhưng có hàm lượng khác nhau. Khuynh...

MUST READ