Tag: sẹo thâm

Hết ngứa, hết gãi, hết sẹo thâm

Có một thời nhìn chân bọn trẻ có đầy vết sẹo thâm. Vì nhiều em bị vậy nên bảo là tại nguồn nước. Lớn...

MUST READ