Tag: người thân

Những ngôi mộ còn bia nhưng còn chưa tìm được người...

Đáng tiếc là có rất nhiều mộ khi di dời đến đây có khắc tên lên mảnh đá mới nhưng nét khắc rất mờ...

MUST READ