Tag: gốm

Gốm men chì (Pb) màu xanh lục Việt Nam có từ...

Gốm men chì (Pb) màu xanh lục Việt Nam có từ khi nào? *Lê Cảnh Lam,* Hà Văn Cẩn, *Tống Trung Tín, **Ngô Thị Thanh...

MUST READ