Tag: giảm sốt

Giảm nhẹ triệu chứng sốt sau khi tiêm vac cin covid_19

Hiện tượng sốt sau khi tiêm vac cin Sau khi tiêm vac cin mũi 1 có người sốt có người không sốt bởi vì: Với người...

MUST READ