Tag: cặp đôi chim

Chất cảm trong tranh chim trĩ qua 2 mẫu vẽ trên...

Chim trĩ như ta biết là loài chim quý và đẹp nhất. Chiếc lông chim trĩ đã từng được Vua Hùng gài trên mũ...

MUST READ