Get in touch with us

Các sản phẩm tinh dầu và chế phẩm đều được phân tích kiểm nghiệm và công bố chất lưu hành theo quy định của Bộ y tế nhằm tạo ra những sản phẩm TINH TÚY. Đó chính là yếu tố cơ bản gắn kết Lam Hà với khách hàng một cách VỮNG BỀN.  Tinh túy – vững bền là khẩu hiệu, là ước mong và cũng là lời hứa của chúng tôi đến với các Quý khách!


[list][item icon=”fa-phone” ]+84 04.36250718 – 0975031904[/item][item icon=”fa-envelope” ]support@orange-themes.com[/item][item icon=”fa-map-marker” ]86 ngõ 101(đối diện 216 ngõ Quỳnh), Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội[/item][/list]


[social title=”Facebook” subtitle=”Follow us” link=”#” icon=”fa-facebook”][social title=”Google+” subtitle=”Follow us” link=”#” icon=”fa-google-plus”]