Những ngôi mộ còn bia nhưng còn chưa tìm được người thân

478
Đáng tiếc là có rất nhiều mộ khi di dời đến đây có khắc tên lên mảnh đá mới nhưng nét khắc rất mờ...

MUST READ